Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 127
Tháng 11 : 540
Năm 2020 : 6.762
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TRƯỜNG THCS MINH KHAI - BC TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

                                                            TRÍCH  LƯỢC BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 

                                                                    TRƯỜNG THCS MINH KHAI

 

1. Tình hình chung của nhà trường

Trường THCS Minh Khai được thành lập từ năm 1994. Trường đặt tại Xóm 8 – Thôn Hội – xã Minh Khai- Huyện Vũ Thư – Tỉnh Thái Bình, Trường THCS Minh Khai với tổng diện tích 7.902,6 m2; cơ sở vật chất được thường xuyên tăng cường, sửa chữa nên tương đối khang trang, đáp ứng được nhu cầu cơ bản của giáo dục thời kỳ mới.

Trong những năm qua, nhà trường đã từng bước khẳng định được uy tín, chất lượng so với các trường trong cụm. Nhà trường đã xây dựng được đội ngũ giáo viên tương đối đồng đều về chuyên môn nghiệp vụ. Hàng năm, trường đều có giáo viên được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, có giáo viên được vinh dự nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm có giá trị thiết thực áp dụng trong thực tiễn giảng dạy. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS trong 04 năm gần đây đạt 100%; tỷ lệ thi đỗ vào các trường THPT trong tỉnh là 58%– 90%.

Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường, trường đã vinh dự đón nhận danh hiệu trường tiên tiến nhiều năm.

Năm học 2019- 2020, trường có 27 giáo viên trực tiếp giảng dạy. 100% có trình độ đạt chuẩn, trong đó có 24 đồng chí có trình độ Đại học. Số học sinh là 390, có 12 lớp. Trường có tổ chức chi bộ Đảng gồm 16 đảng viên, nhiều năm đạt cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo trong toàn bộ hoạt động của nhà trường. Các tổ chức: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cha mẹ học sinh, Hội khuyến học,... đều hoạt động tích cực, góp phần cùng nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Nhà trường xác định, trong công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, giáo dục giữ một vai trò quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần vào việc xây dựng một nền kinh tế tri thức. Chính vì vậy, cùng với việc đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; đổi mới kiểm tra đánh giá; bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên; tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học, nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đến công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Nhà trường cũng xác định tự đánh giá chất lượng giáo dục trong kiểm định chất lượng giáo dục sẽ tạo bước chuyển biến lớn về chất lượng giáo dục trong nhà trường. Vì nếu tự đánh giá chất lượng giáo dục theo các tiêu chuẩn được ban hành theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT thì nhà trường có thể xác định được hiện trạng, những điểm mạnh, điểm yếu, xác định được kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục theo các tiêu chí. Từ đó nhà trường cam kết, từng bước phấn đấu thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng để nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Mục đích tự đánh giá

Mục đích của tự đánh giá là nhà trường tự xem xét, tự kiểm tra, chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và các biện pháp thực hiện để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành, nhằm xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, từ đó không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

3. Tóm tắt quá trình và những vấn đề nổi bật trong hoạt động TĐG

Tự đánh giá là một phần rất quan trọng trong qua trình kiểm định chất lượng giáo dục trong nhà trường. Trước hết, tự đánh giá thể hiện tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong toàn bộ hoạt động giáo dục và đào tạo theo các chức năng, nhiệm vụ được giao phù hợp với sự nghiệp phát triển của nhà trường và ươm mầm cho đất nước. Đồng thời cũng tạo bước tiếp theo cho việc đánh giá ngoài của nhà trường bởi cấp trên để công nhận trường đạt chuẩn mục tiêu giáo dục.

* Hội đồng tự đánh giá nhà trường xác định rõ mục đích của tự đánh giá là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của trường, để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

* Về phạm vi tự đánh giá: Nhà trường tiến hành tự đánh giá toàn bộ các hoạt động theo 28 tiêu chí được ban hành theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT.

* Về phương pháp đánh giá: Nhà trường đã triển khai Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; Hướng dẫn số 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên đối với công tác KĐCLGD, nắm được quy trình và nội dung các tiêu chí thuộc 5 tiêu chuẩn được sử dụng làm công cụ để nhà trường tự đánh giá, tự xem xét hiện trạng và hiệu quả các hoạt động giáo dục, chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí. Từ đó, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và các biện pháp thực hiện để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng do Bộ GD&ĐT ban hành nhằm không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, tiến tới đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục là điều kiện để khẳng định uy tín và thương hiệu của nhà trường trong sự nghiệp phát triển giáo dục.

Để báo cáo tự đánh giá đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan, Hội đồng tự đánh giá đã tiến hành đánh giá bằng nhiều phương pháp khác nhau, trong đó chủ yếu là bằng phương pháp khảo sát thực tế tất cả các mặt hoạt động của nhà trường liên quan đến nội dung bộ tiêu chuẩn; thu thập thông tin, minh chứng, so sánh, đối chiếu và phân tích các dữ liệu có liên quan,...

* Về quy trình công tác tự đánh giá: Sau khi nhận được công văn của Sở GD&ĐT Thái Bình, của Phòng GD&ĐT Vũ Thư về việc triển khai công tác KĐCLGD, Trường THCS Minh Khaiđã chọn, cử các cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán tham dự tập huấn công tác KĐCLGD và tiến hành tự đánh giá theo quy trình 7 bước sau:

- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá; công bố quyết định thành lập Hội đồng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

- Xây dựng kế hoạch công tác tự đánh giá phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường; xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Hội đồng, nhóm thư ký, các nhóm công tác và từng cá nhân; làm rõ nội dung từng hoạt động, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành. Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá phê duyệt kế hoạch.

- Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng. Minh chứng được thu thập từ hồ sơ lưu trữ của nhà trường, các cơ quan có liên quan; kết quả khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát các hoạt động của nhà trường. Minh chứng có nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo tính chính xác. Căn cứ vào các phiếu xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng tiêu chí,nhóm công tác hoặc cá nhân được phân công tiến hành thu thập minh chứng, sắp xếp minh chứng theo thứ tự nội hàm chỉ báo, tiêu chí của tiêu chuẩn đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông.

Hội đồng tự đánh giá thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được của nhóm công tác hoặc cá nhân. Khi các minh chứng được sử dụng, Hội đồng tự đánh giálậpBảng danh mục mã minh chứng. Các minh chứng phù hợp với nội hàm chỉ báo, tiêu chí sẽ được sử dụng trong mục “Mô tả hiện trạng của Phiếu đánh giá tiêu chí. Các minh chứng này, trước khi được sử dụng cần thiết phải mã hóa với mục đích gọn, tiện tra cứu. Mỗi minh chứng chỉ được mã hóa một lần. Minh chứng được dùng cho nhiều tiêu chí trong một tiêu chuẩn hoặc nhiều tiêu chuẩn thì mang mã minh chứng của tiêu chí, tiêu chuẩn được sử dụng lần thứ nhất.Minh chứng được lưu trữ, bảo quản theo quy định của Luật lưu trữ và các quy định hiện hành.

- Đánh giá các mức đạt được theo từng tiêu chí. Việc đánh giá các mức đạt được theo từng tiêu chí thực hiện thông qua phiếu đánh giá tiêu chí. Phiếu đánh giá tiêu chí gồm các nội dung: Mô tả hiện trạng, điểm mạnh, điểm yếu, kế hoạch cải tiến chất lượng và tự đánh giá. Phiếu đánh giá tiêu chí do nhóm công tác hoặc cá nhân viết và phải được lấy ý kiến của Hội đồng tự đánh giá. Mỗi tiêu chí được đánh giá theo một phiếu đánh giá tiêu chí.

Các mức đánh giá theo quy định tại Điều 6 Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT. Kết quả đánh giá từng tiêu chí được tổng hợp vào Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá.

- Viết báo cáo tự đánh giá. Báo cáo tự đánh giá phản ánh thực trạng chất lượng của nhà trường, sự cam kết thực hiện các hoạt động cải tiến chất lượng của nhà trường. Kết quả tự đánh giá được trình bày dưới dạng một bản báo cáo cấu trúc và hình thức theo quy định. Báo cáo tự đánh giá được trình bày lần lượt theo thứ tự các tiêu chuẩn. Đối với mỗi tiêu chí đều có đủ các mục: mô tả hiện trạng, điểm mạnh, điểm yếu, kế hoạch cải tiến chất lượng, tự đánh giá. Những nội dung trình bày trong các phiếu đánh giá tiêu chí đã được Hội đồng tự đánh giá chấp thuận thì đưa vào báo cáo tự đánh giá.

Dự thảo báo cáo tự đánh giá được chuyển cho các nhóm công tác, cá nhân cung cấp minh chứng để xác minh lại các minh chứng đã được sử dụng và tính chính xác của các nhận định, kết luận rút ra từ đó. Các nhóm công tác, cá nhân chịu trách nhiệm rà soát lại nội dung báo cáo có liên quan đến các tiêu chí được giao. Dự thảo cuối cùng của báo cáo tự đánh giá được công bố lấy ý kiến góp ý của cán bộ, giáo viên và nhân viên trongnhà trường. Sau khi bản báo cáo tự đánh giá được Hội đồng tự đánh giánhất trí thông qua, hiệu trưởng xem xét, kýtên, đóng dấu. Bản chính báo cáo tự đánh giá được lưu trữ tại nhà trường, được gửi đến Phòng Giáo dục và Đào tạo để báo cáo hoặc để đăng ký đánh giá ngoài.

- Công bố báo cáo tự đánh giá:Báo cáo tự đánh giá đã hoàn thiện sẽ được nhà trường công bố trong phạm vi nhà trường.

- Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá. Thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng được đề ra trong báo cáo tự đánh giá để cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường. Gửi báo cáo tự đánh giá cho cơ quan quản lý trực tiếp kèm theo công văn đề nghị được quan tâm, hỗ trợ trong quá trình thực hiện cải tiến, nâng cao chất lượng theo kế hoạch cải tiến chất lượng đã nêu trong báo cáo tự đánh giá. Hằng năm, báo cáo tự đánh giá được cập nhật (dưới dạng báo cáo bổ sung) và lưu trữ tại nhà trường.

* Kết quả của quá trình tự đánh giá:

Nhà trường tiến hành công tác tự đánh giá từ tháng 01/2019 và hoàn thành tháng 03/2020. Trong suốt thời gian tiến hành công tác tự đánh giá, nhà trường đã huy động sự vào cuộc của toàn thể đội ngũ CB, GV, NV, sự tham gia của Ban đại diện Hội CMHS, các tổ chức trong và ngoài nhà trường,... Tuy nhiên, lực lượng nòng cốt vẫn là các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá. Mặc dù các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá đều phải đảm nhiệm và hoàn thành những công việc được giao trong năm nhưng tất cả đều nhận thức đúng đắn về mục đích, lý do của công tác tự đánh giá nên đã dành nhiều thời gian ngoài giờ làm việc của mình, để hoàn thành nhiệm vụ mà Hội đồng tự đánh giá giao cho.

Những vấn đề nổi bật trong báo cáo tự đánh giá là: Báo cáo được trình bày lần lượt theo từng tiêu chí của từng tiêu chuẩn một cách rõ ràng, cụ thể hiện trạng của nhà trường. Sau khi mô tả hiện trạng, tất cả các phiếu đánh giá vạch rõ những mặt mạnh, mặt yếu và đặc biệt là một nội dung rất quan trọng, rất cần thiết trong mỗi tiêu chí là kế hoạch cải tiến chất lượng; phát huy những điểm mạnh, đề ra các biện pháp khắc phục điểm yếu, tuy ngắn gọn nhưng rõ ràng và có tính khả thi.

Để thể hiện trung thực trong báo cáo, Hội đồng đã thu thập minh chứng, đó là bằng chứng cho kết quả làm việc của toàn thể Hội đồng tự đánh giá sau nhiều tháng làm việc đầy tâm huyết và trách nhiệm. Báo cáo tự đánh giá của Hội đồng đã cơ bản thành công, là nền tảng vững chắc để nhà trường đăng ký kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục trong những năm học tới. Qua đó, khẳng định uy tín và thương hiệu của nhà trường trong sự nghiệp phát triển giáo dục của địa phương.

 

                                                                 KẾT LUẬN CHUNG

- Mức 1:

          + Số lượng tiêu chí đạt 28/28 tiêu chí, đạt tỷ lệ: 100%;

          + Số lượng tiêu chí không đạt: 0/28 tiêu chí.

- Mức 2:

          + Số lượng tiêu chí đạt 28/28 tiêu chí, đạt tỷ lệ: 100%;

          + Số lượng tiêu chí không đạt: 0/28 tiêu chí.

- Mức 3:

          + Số lượng tiêu chí đạt: 19/20 tiêu chí, đạt tỷ lệ: 95%;

          + Số lượng tiêu chí không đạt: 1/20 tiêu chí, tỷ lệ: 5%.

- Mức 4:

          + Số lượng tiêu chí đạt: 1; tỷ lệ: 16,67%;

          + Số lượng tiêu chí không đạt: 5; tỷ lệ: 83,33%.

- Mức đánh giá của trường: Mức 2.

- Trường THCS Minh Khai đề nghị đạt kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 2 và đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.

                                                           

                                                                                                                                                                                             Minh Khai, ngày 12 tháng 07 năm 2020

\                                                                                                                                                                                                              HIỆU  TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                                                                                Hoàng Thọ Sản

 

( Chi tiết BC tự đánh giá KĐCL xem tại file đính kèm)

                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới