Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 124
Tháng 11 : 529
Năm 2020 : 6.751
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019 - 2020 TRƯỜNG THCS MINH KHAI

PHÒNG GIÁO DỤC VŨ THƯ                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS MINH KHAI                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Số: 15./BC-NT                                                                              Minh Khai, ngày 15 tháng 7  năm 2020

                                                      

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020

A. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020

I. HỌC SINH, GIÁO VIÊN, LOẠI HÌNH TRƯỜNG

1. Học sinh

- Tổng số học sinh: 391, trong đó:

+ Số học sinh nữ: 169 , tỉ lệ: 43.33%                                  

+ Số HS KG: 59, tỉ lệ: 15.13%

+ Số học sinh dân tộc thiểu số:  0 , tỉ lệ:  0% 

                                                 Học sinh nữ: 0... , tỷ lệ 0%                        

- So với năm học trước (giảm): 0 , tỉ lệ: 0 %  

- Số HS bỏ học trong hè: 0.tỉ lệ:0 %

- Số HS bỏ học trong năm (B/c số HS giảm, bỏ học so với đầu năm học):0, tỉ lệ:0 %

2. Đội ngũ giáo viên

- Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: 29 trong đó 26 B/C ; 03 HĐ

Trong đó:   + Cán bộ quản lý: 02

+ Giáo viên đang giảng dạy: 25 trong đó 22 BC; 03 HĐ

+ Nhân viên thí nghiệm, thư viện, hành chính: 02

- Những môn học thiếu giáo viên và số lượng thiếu:

                Lý, Sinh 

- Giáo viên thừa (nếu có): 

3. Loại hình trường lớp : Công lập

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO DẠY VÀ HỌC

1. Thực hiện kế hoạch giáo dục

a) Chỉ đạo thực hiện CT-SGK: Nghiêm túc thực hiện theo sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT. Dạy theo chươnng trình biên soạn được trường và phòng giáo dục phê duyệt, đảm bảo thực hiện đúng PPCT, TKB và chương trình SGK, chương trình tinh giản của BGD không cắt xén, dạy gộp chương trình.

b) Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày: Chưa thực hiện

c) Thực hiện dạy học tự chọn: Dạy môn tin theo đúng phân phối chương trình tự xây dựng theo sự chỉ đạo của BGD về tinh giản, SGD; PGD Vũ Thư.

d) Triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng: Đầu năm học 2019 -2020, nhà trường đã triển khai và chỉ đạo toàn thể các thầy cô giáo dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng trong tất cả các phân môn. BGH nhà trường cùng tổ trưởng tổ KHTN, KHXH thường xuyên kiểm tra việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong các giờ kiểm tra đột xuất, kiếm tra toàn diện, chuyên để và thể hiện trong giáo án nhất là sau khi xây dựng chương trinh tinh giản của BGD

đ) Dạy học nội dung giáo dục địa phương: Các môn đưa chương trình địa phương trong vào dạy các giờ ngoại khóa chương trình địa phương, dạy sách địa phương theo chỉ đạo của Phòng GD.

e) Triển khai dạy học tích hợp giáo dục môi trường: Nhà trường đã giao cho các GV đi tiếp thu chuyên đề triển khai dạy học tích hợp giáo dục môi trường ở các bộ môn do Sở GD và Phòng GD tổ chức năm trước. Năm học này tiếp tục yêu cầu GV phụ trách môn Văn, Sử, Địa, GDCD, Hóa, Lí, Công nghệ, Nhạc, Mĩ thuật tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường cụ thể trong các bài dạy qua từng tiết học để giáo dục ý thức đồng thời rèn cho các em kĩ năng bảo vệ môi trường.

g) Triển khai dạy học tích hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: 

h) Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá: Thường xuyên tổ chức các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối. Yêu cầu mỗi GV dạy ít nhất một tiết GADDT/1tháng và tiếp tục tập huấn về sinh hoạt trong tổ về sinh hoạt trên trường học kết nối trong năm học, nhà trường đã bố trí một phòng máy riêng cho GV đăng kí dạy bằng GADĐT. Nghiêm túc thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích”. Đổi mới kiểm tra đánh giá theo đúng tinh thần chỉ đạo của Sở GD và của Phòng GD. Trong KTĐG đã chú ý bám sát các đối tượng học sinh. Đề KT phù hợp với các đối tượng HS. Chấm đúng biểu điểm, vào điểm chính xác, kịp thời. Cuối học kì, cuối năm học GVCN kết hợp cùng GV phụ trách bộ môn GDCD đánh giá xếp loại hạnh kiểm cho HS.

i) Xây dựng nguồn học liệu mở, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy: Nhà trường lập trang Websai riêng, xây dựng thư viện đề kiểm tra, tổ chức chuyên đề ĐMPPDH, CĐ dậy học theo PBM, CĐ Kiến thức liên môn, CĐ thi KHKT. Các tổ chuyên môn thường xuyên tổ chức các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Yêu cầu mỗi GV dạy ít nhất một tiết GADDT/1tháng. trong năm học, nhà trường đã bố trí một phòng máy riêng cho GV đăng kí dạy bằng GADDT. Các GV trong trường thương xuyên vào các trang weps của trường bạn tham khảo tư liệu, học tập…...

k/ Triển khai dậy học : “Zoom, truyền hình ” giảng dậy trên phòng bộ môn

 Mỗi tổ xây dựng ít nhất 01 tình huống xuất phát/môn/học kì để làm cứ liệu sinh hoạt chuyên môn; khuyến khích các cá nhân gửi tình huống xuất phát/môn. Triển khai  học kì 1: 01 bài/môn; Học kì 2: Tập trung dậy trên Zoom, trên truyền hình trực tiếp

- Cả ba môn đều triển khai cho tất cả giáo viên trong tổ chuyên môn. Tăng cường Hội thảo PP BTNB trong sinh hoạt chuyên môn ở tổ, ở trường.

- Nhà trường giao cho bộ phận CM chủ động bố trí thời khóa biểu hợp lí. Lập thời khóa biểu  (vào đầu mỗi học kì) gửi về BGH để có thể phân công GH về dự.

- Có chế độ khuyến khích, tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên tham gia dạy trên Zoom, truyền hình để biết và chia sẻ. Có điều kiện thì nên quay video để làm tư liệu sinh hoạt chuyên môn.

2. Công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện:

- Kiểm tra, dự giờ theo kế hoạch của các tổ chuyên môn chuyển lên.

- Trong năm học nhà trường chỉ đạo bộ phận CM tổ chức chuyên đề về giảng dậy trên Zoom theo từng bộ môn ở 2 tổ CM. Các tổ chủ động sắp xếp, bố trí báo cáo.

- Các tổ trên cơ sở đề xuất của giáo viên về lựa chọn các chủ đề, các bài hoặc các phần của bài có thể dạy theo Zoom để xây dựng thành thời khóa biểu để có thể áp dụng cho những năm sau.

- Khuyến khích Giáo viên dạy theo Zoom, làm các nghiên cứu khoa học hay sáng kiến kinh nghiệm về Zoom, “giáo án” theo HD tinh giản của BGD.

 Triển khai các cuộc thi theo chỉ đạo: Thi khoa học kỹ thuật, thi sử dụng phòng bộ môn, thi an toàn giao thông học đường...

Nhà trường đã bám sát các văn bản chỉ đạo của PGD, cụm đã phối hợp với cụm để tổ chức cho GV tham dự các cuộc thi theo lịch của PGD, của Sở...

Đánh giá (thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được, kinh nghiệm):

a/  Thận lợi: - Về đội ngũ giáo viên  trường có đội ngũ thầy cô giáo trẻ có trình độ chuyên môn vững vàng, hết sức tâm huyết với nghề, năng động, nhiệt tình, sáng tạo luôn đi đầu trong việc ứng dụng CNTT vào dạy và học..

- Học sinh đa số chăm ngoan, lo lắng đến công tác học tập hơn.

- CSVC đủ số phòng học 1 ca, các phòng chức năng các trang thiết bị phục vụ cho dậy và học

- Chính quyền xã và PHHS quan tâm đến các hoạt động của nhà trường.

b/ Khó khăn :  Đội ngũ thầy cô giáo của nhà trường còn trẻ, kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều, chưa nắm bắt được tâm lý, phong tục tập quán, ngôn ngữ địa phương vì thế ảnh hưởng không nhỏ tới công tác giảng dạy nhất là công tác chủ nhiệm lớp. Nhiều GV con nhỏ, nhà xa, 01 GV (ốm dài hạn ...) phần nào ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học. Một bộ phận giáo viên chưa thực sự say công tác chuyên môn, ngại ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

- Đời sống một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhiều gia đình bố mẹ đi công tác, làm ăn xa ít quan tâm đến con cái .

- Nhận thức một bộ phận nhân dân còn kém, ít quan tâm đến việc học của con em, sẵn sàng cho con bỏ học.

- Học sinh nhiều em còn lười học, khi có ngoại cảnh tác động, sẵn sàng bỏ học.

3. Thực hiện quy chế chuyên môn

a) Thực hiện ba công khai trong các trường học: Đầu năm BGH nhà trường đã cho GV đăng kí chuyên môn của năm học 2019 -2020. Đầu năm các tổ CM họp phân công chuyên môn. Trong năm học, thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học và hồ sơ của cá nhân trong các buổi sinh hoạt tổ CM. Yêu cầu các môn sau khi kiểm tra, chấm điểm, trả bài công khai điểm trước học sinh. ……

b) Quản lí chuyên môn: Thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Phòng, Sở. Đầu năm BGH nhà trường tổ chức cho GV đăng kí, giao chỉ tiêu chất lượng cho GV trong các phân môn mà mình phụ trách. BGH nhà thường xuyên kiểm tra hồ sơ, giáo án của GV, tổ chức kiểm tra đột xuất, kiểm tra toàn diện trong từng giai đoạn để đánh giá GV. Tổ chức kiểm tra học kỳ, việc dậy học trên Zoom...

c) Chỉ đạo đánh giá xếp loại giáo viên, học sinh: Nhà trường tổ chức cho GV học tập các văn bản, quy chế của ngành, đặc biệt là thông tư 58/TT-BGD&ĐT và HD của BGD. Yêu cầu GV khi đánh giá xếp loại HS bám sát thông tư 58/TT-và HD của BGD&ĐT. (Bảng tổng hợp kết quả có PL kèm theo)

4. Thực hiện các hoạt động giáo dục

a) Hoạt động giáo dục nghề phổ thông: Đầu năm nhà trường tổ chức cho các em HS lớp 8+9 đăng kí học nghề, động viên các em tham gia học nghề đầy đủ. Hàng tuần nhà trường  phối kết hợp chặt chẽ với trường HNDN theo dõi tình hình học tập của HS.

b) Hoạt động giáo dục hướng nghiệp; Với HS lớp 9, nhà trường tổ chức, tư vấn cho các em lựa chọn nghề qua các giờ ngoại khóa, các tiết sinh hoạt. Hầu hết các em HS lớp 9 bước đấu đã lựa chọn được nghề để sau khi ra trường.

c) Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Ban chuyên môn đã phối hợp tốt với ban hoạt động ngoài giờ tổ chức thường xuyên các hình thức học tập, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về ATGT, tham gia dự lễ mit tinh tại địa phương tổ chức về phòng chống HIV/AIDS; tổ chức buổi sinh hoạt văn nghệ vui trung thu, tổ chức sinh hoạt chủ điểm 20/11 bằng hình thức thi văn nghệ giữa các lớp, kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam ban HĐNG đã tổ chức cho học sinh thi “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Liên đội tổ chức thi rung chuông vàng với chủ đề kỉ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944-22/12/2019 và các nội dung liên quan đến chương trình ôn tập cuối học kì, cuối năm các môn học có hiệu quả tốt…  Nhìn chung, 100% các lớp thực hiện nghiêm túc các tiết HĐNGLL. Giáo viên soạn giảng đầy đủ, các kế hoạch giảng dạy - đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua các hoạt động ngoại khóa, qua các tiết học tạo cho học sinh hào hứng và có kết quả cao.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ chào cờ đầu tuần; tổ chức tốt Đại hội các Chi đội – Liên đội…               

- Giáo dục học sinh thực hiện tốt nội quy trường lớp và thường xuyên tuyên truyền về luật ATGT, không để trường hợp nào bị vị phạm về luật ATGT.

- Tổ chức cho 100% CBGV và HS tham gia kí cam kết theo sự chỉ đạo của PGD 3 không và cam kết thực hiện NĐ 36 của chính phủ.

          - Công tác lao động được phân công lịch cụ thể phù hợp về mặt thời gian, nên vệ sinh môi trường được đảm bảo, đạt được những hiệu quả khả quan; đã tăng cường công tác trồng cây xanh, thường xuyên chăm sóc cây theo khu vực đã phân công. Các lớp đã hưởng ứng nhiệt tình phong trào làm đẹp trường lớp.

          - Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong học tập: đăng kí giờ học tốt, vườn hoa điểm 9-10, đôi bạn cùng tiến …

          - Công tác phối hợp Đoàn, Đội được thực hiện thường xuyên hơn: phối hợp

với giáo viên trực kiểm tra nề nếp, tác phong học sinh nhằm ngăn chặng những học

sinh cá biệt giảm vi phạm nhằm đưa nề nếp học sinh ngày một tốt hơn.

III. PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA VÀ TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC

1. Phổ cập giáo dục giáo dục trung học cơ sở

   Chỉ đạo thực hiện kế hoạch PCGDTHCS.

a/ Thuận lợi:

-Đảng bộ và nhân dân những năm gần đây đã có sự quan tâm và đầu tư cho giáo dục. Cấp ủy, chính quyền đã nắm bắt kịp thời các văn bản chỉ đạo của Đảng và nhà nước về công tác giáo dục bám sát vào NQ đại hội Đảng các cấp, căn cứ vào tình

hình thực tiễn của địa phương để chỉ đạo sự nghiệp giáo dục.

-Ban thường vụ Đảng ủy-UBND đã có những nghị quyết cụ thể về phát triển quy mô giáo dục của xã hàng năm.

-Hội đồng nhân dân đã đánh giá về phong trào giáo dục qua từng kì từng năm và ra NQ về XDCSVC các nhà trường tạo cơ sở vững chắc cho ngành giáo dục.

-UBND xã đã có biện pháp chỉ đạo kịp thời các nhà trường hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ đồng thời xây dựng phong trào XHH-GD của xã cụ thể là: Huy động mọi lực lượng xã hội quan tâm đến sự nghiệp giáo dục như động viên đội ngũ CBGV-NV, học sinh vào các ngày khai giảng, ngày nhà giáo Việt Nam…

từ đó làm cho nhà trường và địa phương ngày càng gắn bó hơn.

-Các ban ngành đoàn thể, bí thư, trưởng thôn, các tổ chức xã hội đã phối hợp với nhà trường đẩy mạnh công tác XHHGD làm cho GD ngày càng phát triển.

-Trường đã được UBND Tỉnh 2 lần công nhận đạt chuẩn Quốc Gia vào năm học 2009 -2010 và 2014-2015

-Đội ngũ CBGV đã được quan tâm tổ chức cho học bồi dưỡng trên chuẩn đạt tỉ lệ cao 93 % CBGV biên chế. Học sinh đã chăm ngoan hơn, tham gia các hoạt động do liên đội tổ chức có hiệu quả cao. Công tác phổ cập đã được quan tâm nhà trường đã tham mưu cho UBND xã ra QĐ thành lập ban phổ cập ngay đầu năm, ban phổ cập đã phối hợp chặt chẽ với Tiểu học và Mầm Non làm tốt công tác điều tra, cập nhật sổ, vào phần mềm, thông kê tổng hợp …kết quả đạt phổ cập THCS cấp độ 3.

-CSVC đủ số phòng học 1 ca các phòng chức năng các trang thiết bị phục vụ cho dậy và học.

-Đại bộ phận phụ huynh học sinh đã nhận thức được lợi ích học tập của con em mình và đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa giành đình và nhà trường nên phong trào giáo dục của nhà trường đã ngày càng phát triển

b/ Khó khăn:

-Đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn

-Học sinh nhiều em còn lười học, khi có ngoại cảnh tác động sẵn sàng bỏ học

-Nhận thức của một bộ phận phụ huynh còn yếu kém, mải đi làm ăn xa, đi công ty

 … ít quan tâm đến con em mà phó thác cho nhà trường.

c/ Các giải pháp thực hiện:

-Nhà trường xây dựng kế hoạch chi tiết trong năm học và học kì, từng tháng tuần phù hợp với tình hình nhà trường và địa phương để chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Coi trọng công tác kiểm tra quá trình thực hiện

-Tích cực tham mưu với chính quyền địa phương trong việc kiện toàn ban chỉ đạo của hội đồng giáo dục, sự phối kết hợp của các ban ngành đoàn thể với nhà trường để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giáo dục nhất là công tác PC giáo dục THCS.

-Tổ chức tuyên truyền các văn bản của Đảng, nhà nước và của ngành bằng nhiều hình thức trên hệ thống loa đài, hội nghị, các cuộc giao ban, hội họp…

-Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giáo viên, làm tốt công tác tự quản trong đội ngũ và học sinh.

-Thực hiện đổi mới phương pháp dậy học, đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhất là trên trường học kết nối giữa các thành viên trong tổ của trường của huyện và của tỉnh…nhằm nâng cao kết quả dậy và học, tích cực phù đạo cho học sinh yếu kém, quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, éo le…

-Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, kết hợp giữa các ban ngành đoàn thể, ban đại diện cha mẹ học sinh, các tổ chức xã hội.

-Kết quả ( báo cáo tại các cuộc họp PHHS)

T/C 1: 100% ; T/C 2: 96.7 % ; đạt PCTHCS cấp độ 3 năm 2019;

2. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

a) Chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

- Thuận lợi: +Đảng uỷ và hội đồng nhân dân đã có nghị quyết về xây dựng cơ sở vật chất cho việc trả nợ chuẩn ở một số hạng mục công trình

+Hội đồng giáo dục chỉ đạo quyết liệt cho việc xây dựng trường đạt chuẩn

 Quốc gia đã tham mưu cho hội đồng nhân dân và đảng uỷ, uỷ ban xã ra nghị

quyết về tiếp tục xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia

+Phụ huynh học sinh đồng tình ủng hộ đóng góp kinh phí cùng chung tay xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

+Tập thể cán bộ giáo viên quyết tâm phấn đấu giữ vững và tiếp tục xây dựng trường đạt CQG

-Khó khăn:+Tình hình chính trị địa phương sau khi về đích nông thôn mới, mặc dù lãnh đạo đã có sự quan tâm xong do còn tiếp tục chỉ đạo để hoàn thành các tiêu chí còn nợ nên công tác chỉ đạo và đầu tư tăng cường CSVC cho nhà trường chưa thực hiện được

các đề xuất của nhà trường.

+Kinh tế địa phương nghèo phụ thuộc vào bán đất nhưng chưa làm được.

+Lãnh đạo địa phương tập trung nhiều thời gian cho công tác giải quyết các tồn động do lịch sử để lại.

+Số hộ nghèo và cận nghèo còn chiếm số đông

- Các biện pháp:

b) Kết quả xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

- Trường THCS được công nhận đạt chuẩn quốc gia: Đạt chuẩn năm 2009 tiếp tục xây dựng công trình vệ sinh, tu sửa hệ thống điện, quạt, làm biển trường, mua sắm bàn ghế và cánh cửa các phòng học bi hư hỏng; mua sắm hệ thống tăng âm loa đài, hệ thống bảng từ, đổ bê tông khu vực tiếp giáp giữa đường và sân trường...

c) Kết quả kiểm tra công nhận trường học thân thiện, học sinh tích cực: XL: tốt

IV. XÂY DỰNG CSVC, TỰ LÀM VÀ MUA SẮM THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

a) Thuận lợi, khó khăn:

+Được sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng uỷ- HĐND-Uỷ ban – PGD Vũ Thư

+Sự quan tâm của các bậc phụ huynh học sinh trong việc đóng góp để tu bổ cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dậy học

+Sự phối hợp chặt chẽ giữa ban lãnh đạo nhà trường với ban đại diện CMHS.

+Một bộ phận phụ huynh học sinh ít quan tâm đến việc học tập của con cái nên đã không tham gia đóng góp cho việc tu bổ xây dựng cơ sở vật chất nhà trường

b) Giải pháp:  XDKH - Họp tham mưu với hội đồng giáo dục - HĐND – UBND – PHHS để xây dựng về CSVC và mua trang thiết bị phục vụ dậy và học

+ Lập tờ trình xin thu kinh phí tu bổ CSVC

+ Họp ban lãnh đạo nhà trường với ban thường trực hội PHHS xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện

+ Thành lập ban CSVC nhà trường chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo kế hoạch

2. Kết quả: Trường đạt chuẩn Quốc Gia năm học 2009 2010; 2014-2015 và tiếp tục công nhận năm 2020 đồng thời giữa vững trường chuẩn Quốc gia đến thời điểm hiện nay cùng với địa phương vẫn giữ vững các tiêu chí nông thôn mới của xã

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

a/ Ưu điểm: +Công tác số lượng phổ cấp tốt,

+ Công tác giáo đức khá tốt, có nhiều hoạt động ngoài giờ thu hút học sinh vào tham gia tốt 

+Chất lượng văn hóa ổn định

+ CSVC phụ vụ công tác giảng dậy và học tập khá tốt

+ Công tác đánh giá ngoài vẫn duy trì

+ Nội bộ hiểu nhau hơn sống chân thành

+ Nhà trường kiên trì giáo dục toàn diện

+ Ban giám hiệu nhất là Hiệu trưởng bám trường bám lớp làm ăn trung thực và có ý thức học hỏi để tiến bộ

+ Quan hệ giữa Đảng chính quyền các ban ngành đoàn thể, cha mẹ học sinh nhân dân trong xã chặt chẽ gắn bó.

+ Trường và ban lãnh đạo luôn có ý thức xây dựng trường đạt chuẩn Quốc Gia và giữ vững trường đạt chuẩn Quốc Gia lần thứ hai

b) Khuyết điểm:

+ Cơ sở trường lớp còn thiếu các phòng chức năng, phòng bộ môn loại I đạt

chuẩn, hệ thống phòng học xây dựng lâu năm đã xuống cấp dột ngấm ảnh hưởng đến giảng dậy và học tập.

+ Việc đổi mới PPGD đã làm xong còn chậm ở một số GV.

+ Chất lượng học sinh giỏi nhất là lớp 9 yếu không có học sinh nào được tham

gia thi HSG cấp tỉnh.

+ Chất lượng đội ngũ chưa đáp ứng yêu cầu,…, GV chưa đồng bộ, số nghỉ ốm

01 giáo viên do đó thiếu người làm phải thuê GV hợp đồng nên thiếu kinh phí cho các hoạt động.

2. Bài học kinh nghiệm: Bám sát các văn bản chỉ đạo của ngành và cấp trên

+Xây dựng kế hoạch chi tiết hàng tháng hàng kỳ và tổ chức thực hiện đúng kế hoạch có đôn đốc giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.

+Tăng cường sự lãnh đạo của ban chi uỷ, chi bộ, ban giám hiệu, ban chấp hành công đoàn, Đoàn, Đội, giáo viên chủ nhiệm...

+Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên đồng thời làm tốt công tác họp giao ban hàng tuần, tháng ...kiểm điểm theo nhiệm vụ được phân công.

+Tăng cường công tác quản lý ở tất cả các khâu.

+Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với địa phương và phụ huynh học sinh trong việc xây dựng cơ sở vật chất và giáo dục học sinh.

+Xây dựng và làm tốt quy chế dân chủ, quy chế cơ quan.

+Làm tốt công tác tư tưởng trong CBGV và HS, PHHS, công khai minh bạch theo đúng quy định.

VI. KIẾN NGHỊ:

-Địa phương tăng cường thêm cơ sở vật chất để phục vụ cho dậy và học nhất là tu sửa dẫy nhà 10 phòng học đã xây dưng từ năm 1990 nay đã xuống cấp

-Phòng giáo dục tham mưu với huyện để tăng cường biên chế bảo vệ trường học

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC  2020-2021

I. Nhiệm vụ trọng tâm

1/ Giữ vững số lượng tiếp tục làm tốt công tác phổ cập theo phiên bản mới 

2/ Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong trong CBGV và HS thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, điều lệ nhà trường, luật CC-VC, luật lao động, nội quy quy chế của trường

3/ Làm tốt công tác phân công nhiệm vụ canh gác hè, tổ chức cho CBGV và HS

nghỉ hè đảm bảo an toàn vui vẻ, tổ chức sinh hoạt hè, bảo quản tốt CSVC, tài sản,

trang TB đồ dùng dậy học trong hè.

4/ Chuẩn bị tốt các hệ điều kiện đón kiểm tra kiểm tra của ngành, của huyện và tỉnh vào đầu năm học 2020-2021

5/ Tăng cường giáo dục toàn diện, đi sâu vào hoạt động dậy và học nhất là công tác

 học sinh giỏi tại trường, tại cụm và tại huyện, tổ chức vừa dậy vừa ôn thi cho HS

lớp 9 chuẩn bị thi vào lớp 10

6/ Làm tốt công tác đánh giá nhận xét CBGV và học sinh cuối năm

7/ Tổ chức cho CBGV đi làm nhiệm vụ coi chấm thi TNTHPT, thi TS vào lớp 6 CLC và thi TS lớp 10

8/ Tổ chức cho CBGV đi tham quan học tập an toàn vui vẻ

II. Phương hướng thực hiện   

1/ Làm tốt công tác tổng kết năm học

- Triển khai kế hoạch hoạt động hè

- Phân công nhiệm vụ cho các tổ chức, đoàn thể, cá nhân nhất là dự kiến phân công chuyên môn năm học 2020-2021

- Đánh giá xếp loại CBGV-NV; Đánh giá công chức viên chức; Đánh giá theo chuẩn GV; Đánh giá Hiệu trưởng-Phó hiệu trưởng theo chuẩn mới

- Làm tốt công tác duyệt thi đua, duyệt TNTHCS, duyệt lên lớp, ...

- Công khai tài chính minh bạch theo năm tài chính và theo năm học

- Phân công canh gác hè nghiêm túc

2/ Bám sát công văn chỉ đạo của cấp trên.

3/ Tăng cường công tác chuyên môn nhất là bồi giỏi các khối 8-9 trong hè

4/ Tăng cường công tác quản lý ở tất cả các hoạt động

5/ Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng giáo dục Nhà trường – Gia đình - Xã hội

6/ Phân công canh gác hè và phòng chống, cháy nổ, bão lụt

7/ Bàn giao và phối kết hợp với địa phương tổ chức tốt hoạt động hè cho học sinh

                                                                                                                                                       Hiệu trưởng

Nơi nhận :                                                                                           (Ký tên, đóng dấu)

- Như trên; 

- Lưu văn phòng                                                   

                                                                                                           Hoàng Thọ Sản                                  


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới